Služby stavebného dozoru,
oceňovanie a rozpočtovanie
stavebných prác

Nachádzate sa na stránke: Úvod

Stavebný dozor

pre efektívne využitie investícii

Kvalitný stavebný dozor vám ušetrí mnohonásobne vyššie prostriedky ako ste zaň zaplatili. Odborník, ktorého poveríte stavebným dozorom, obhajuje vaše záujmy pred dodávateľmi. Záujmom vás ako investora je postaviť stavbu v čo najkratšom čase, požadovanej kvalite, a za primeranú cenu. Dodávatelia chcú na vás zarobiť, a nie vždy sa o to pokúšajú poctivými spôsobmi. Samozrejme, sú seriózne stavebné firmy, ktoré berú spokojnosť zákazníka ako svoju dlhodobú investíciu. Nájde sa však aj dosť takých, ktoré budú zneužívať vašu odbornú neznalosť.

pokračovať - stavebný dozor

Rozpočty stavieb

presné oceňovanie a rozpočtovanie prác

Len na základe dôkladne vypracovaného stavebného rozpočtu získate presnú predstavu o sume, ktorú budete musieť na stavbu vynaložiť. My vám vypracujeme spoľahlivý rozpočet stavby, vrátane presného zoznamu jednotlivých položiek.

Bez jednoznačného vymedzenia jednotlivých výkonov a ich množstva vám hrozí časté fakturovanie neplánovaných prác. Základom kvalitného rozpočtu na stavbu je kvalitná projektová dokumentácia, s ktorou vám radi pomôžeme v rámci stavebného dozoru.

pokračovať - rozpočty stavieb

Ostatné služby

ponúkame komplexné služby

Stavebným dozorom a rozpočtami stavieb naša ponuka nekončí. Snažíme sa kompletne zastrešiť riešenie všetkých problémov, ktoré by mohli vzniknúť pri realizácii stavby a jej financovaní. A predovšetkým týmto problémom predchádzať.

Preto vám radi pomôžeme už s prípravnou fázou vašej stavby. Zabezpečíme vám inžiniering, teda všetky nevyhnutné administratívne náležitosti a povolenia, potrebné pred začatím stavby.

pokračovať - ostatné služby
Naše referencie
Odborná spôsobilosťZáruka profesionálnych služieb
  • Stavebný dozor podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. v znení zákona č.236/2000 Z. z.
  • Stavebný cenár ASC
  • Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác" - osvedčenie z akreditovaného vzdelávacieho programu č.: 3215/2010/199/1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č.568/2009 Z.z.
OsvedčeniaSTAVEBNÝ DOZOR, STAVEBNÉ ROZPOČTYOsvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti  Osvedčenie o absolvovaní skúšky spôsobilosti pre činnosť stavebný cenár  Osvedčenie - klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
KontaktNeváhajte, kontaktujte nás už dnes

Viac informácii o stavebnom dozore alebo rozpočtoch stavieb vám veľmi radi poskytneme.