Služby stavebného dozoru,
oceňovanie a rozpočtovanie
stavebných prác
Nachádzate sa na stránke: Úvod Ostatné služby

Ostatné služby

Stavebným dozorom a rozpočtami stavieb naša ponuka nekončí. Snažíme sa kompletne zastrešiť riešenie všetkých problémov, ktoré by mohli vzniknúť pri realizácii stavby a jej financovaní. A predovšetkým týmto problémom predchádzať.

Preto vám radi pomôžeme už s prípravnou fázou vašej stavby. Zabezpečíme vám inžiniering, teda všetky nevyhnutné administratívne náležitosti a povolenia, potrebné pred začatím stavby. Ide o územné rozhodnutia, stavebné povolenia alebo povolenia pri realizácii stavieb. Inžiniering zahŕňa aj vyhľadanie a zabezpečenie vhodného stavebného pozemku inžinierskymi sieťami alebo vykonanie výberového konania na dodávateľov. Ide o celú sériu vysoko odborných činností, ktoré laika stoja veľa času a energie pri študovaní všetkých potrebných predpisov.

Okrem stavebných rozpočtov vám poskytneme aj finančné poradenstvo počas realizácie stavby. Nikdy neviete, kedy nastane situácia, s ktorou ste nerátali alebo ste si ju nepripúšťali. Napríklad máte rozpočet stavby vyrátaný na päťstotisíc eur, ale banka vám na základe vášho ratingu poskytne úver maximálne štyristotisíc. V takom prípade vám poradíme, ako znížiť náklady na stavbu bez zbytočne veľkých kompromisov ohľadne kvality.

Pomocnú ruku ponúkame aj mestám a obciam, ktoré plánujú výstavbu, spolufinancovanú zo zdrojov Európskej únie. Netreba hádam zdôrazňovať, že vypracovanie projektov pri uchádzaní sa o prostriedky z eurofondov je administratívne, odborne i časovo náročné. My vám ich pomôžeme vypracovať, pričom môžete následne využiť aj našu ponuku stavebného dozoru a vypracovania rozpočtu.

Naše referencie
Odborná spôsobilosťZáruka profesionálnych služieb
  • Stavebný dozor podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. v znení zákona č.236/2000 Z. z.
  • Stavebný cenár ASC
  • Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác" - osvedčenie z akreditovaného vzdelávacieho programu č.: 3215/2010/199/1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č.568/2009 Z.z.
OsvedčeniaSTAVEBNÝ DOZOR, STAVEBNÉ ROZPOČTYOsvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti  Osvedčenie o absolvovaní skúšky spôsobilosti pre činnosť stavebný cenár  Osvedčenie - klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
KontaktNeváhajte, kontaktujte nás už dnes

Viac informácii o stavebnom dozore alebo rozpočtoch stavieb vám veľmi radi poskytneme.