Služby stavebného dozoru,
oceňovanie a rozpočtovanie
stavebných prác
Nachádzate sa na stránke: Úvod Stavebný dozor

Stavebný dozor

Kvalitný stavebný dozor vám ušetrí mnohonásobne vyššie prostriedky ako ste zaň zaplatili. Odborník, ktorého poveríte stavebným dozorom, obhajuje vaše záujmy pred dodávateľmi. Záujmom vás ako investora je postaviť stavbu v čo najkratšom čase, požadovanej kvalite, a za primeranú cenu. Dodávatelia chcú na vás zarobiť, a nie vždy sa o to pokúšajú poctivými spôsobmi.

Samozrejme, sú seriózne stavebné firmy, ktoré berú spokojnosť zákazníka ako svoju dlhodobú investíciu. Nájde sa však aj dosť takých, ktoré budú zneužívať vašu odbornú neznalosť. Pokiaľ nemáte technické vzdelanie a skúsenosti s realizáciou stavieb, ťažko ustriehnete, či stavebné materiály a vykonávané práce nie sú predražené, či sa doba výstavby zbytočne nenaťahuje alebo či sú dodatočné náklady opodstatnené.

Náš stavebný dozor tiež dohliadne, aby stavba prebehla v súlade so všetkými platnými predpismi a vy sa tak vyhnete zbytočným právnym postihom.

Stavebný dozor zabezpečí, že sa cena stavby nebude zbytočne navyšovať, že dodávateľ si svoju prácu vykoná poctivo a že prípadné nedostatky na mieste odstráni, namiesto toho, aby sa ich snažil zakamuflovať. Práca stavebného dozoru sa pritom neobmedzuje len na dozeranie počas realizácie stavby. Môžeme dohliadnuť už na vypracovanie samotného projektu, rozpočtu stavby a zmluvy s dodávateľom alebo dodávateľmi. Ak aj máte právne znalosti alebo kvalitných právnikov, tí pravdepodobne nemajú potrebné technické znalosti a skúsenosti, aby si všimli skryté nástrahy, ktoré môžu stavbu predražiť.

Naše referencie
Odborná spôsobilosťZáruka profesionálnych služieb
  • Stavebný dozor podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. v znení zákona č.236/2000 Z. z.
  • Stavebný cenár ASC
  • Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác" - osvedčenie z akreditovaného vzdelávacieho programu č.: 3215/2010/199/1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č.568/2009 Z.z.
OsvedčeniaSTAVEBNÝ DOZOR, STAVEBNÉ ROZPOČTYOsvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti  Osvedčenie o absolvovaní skúšky spôsobilosti pre činnosť stavebný cenár  Osvedčenie - klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
KontaktNeváhajte, kontaktujte nás už dnes

Viac informácii o stavebnom dozore alebo rozpočtoch stavieb vám veľmi radi poskytneme.